Expo 2020 Dubai
Expo 2020 Dubai
01.10.2021 - 31.03.2022
Expoziţia Mondială la Dubai (Emiratele Arabe Unite)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)

Prezentare EXPO 2020 DUBAI 

 

Republica Moldova la Expoziţia Mondială – Expo 2020 Dubai

Republica Moldova va participa pentru a parta oară la un asemenea eveniment, prima dată prezentîndu-se la World Expo–2000 Hanover, Germania, apoi în Expo 2010 Shanghai, Republica Populară Chineză și în 2015 la Milano, Italia.

Conceptul Pavilionului Naţional presupune expunerea a tot ce are republica mai valoros şi mai reprezentativ în contextul temei generale ale expoziției și a subtemelor acesteia.

Importanţa: Participarea Republicii Moldova la expoziţie reprezintă o oportunitate de promovare a imaginii ţării pe plan global. Această măsură oferă posibilitatea de a contribui esenţial la promovarea valorilor culturale moldoveneşti, ştiinţifice şi tehnologice, servind drept canal de comunicare pentru avansarea dezvoltării economice şi a schimburilor internaţionale, precum şi facilitînd interacţiunea şi cooperarea cu statele lumii.
Statistica demonstrează, că asemenea evenimente reprezintă un cadru de idei, oportunităţi şi investiţii, astfel o bună pregătire va genera beneficii considerabile pentru ţară.

Scopul: Formarea unei viziuni a vizitatorului despre Republica Moldova ca o ţară ce susține conceptul de dezvoltare durabilă prin conservarea naturii și a energiei, utilizarea resurselor alternative și producerea de bunuri ecologice.

Modalitatea de prezentare

Republica Moldova se va prezenta cu un pavilion separat, construit de către Organizator.

Pavilionul va fi amplasat în districtul Mobilitate, însă în conceptul expozițional al pavilionului este binevenită prezentarea interacțiunii dintre subtemele expoziției (Mobilitate, Oportunitate și Dezvoltare durabilă).

Pavilionul va avea o formă dreptunghiulară, cu 2 niveluri: la parter va fi organizat– spaţiul expoziţional (suprafață de 213 m.p.). La etaj (suprafață de 180 m.p.)–vor fi amenajate săli pentru tratative, întîlniri cu oaspeţi VIP, birouri pentru lucrări de secretariat şi pentru angajaţi, încăperi pentru depozitare, vestiare etc.

Sunt prevăzute 2 uși separate: de intrare și de ieșire, astfel încît să nu producă impedimente la dirijarea fluxului de vizitatori.

Scopul participării Republicii Moldova la Expo 2020 Dubai:

  • impulsionarea relațiilor economice bilaterale între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite și stabilirea noilor domenii de cooperare;
  • dezvoltarea și consolidarea cooperării economice și tehnice între țări;
  • consolidarea imaginii Republicii Moldova pe arenă mondială;
  • extinderea cooperării economice, ştiinţifice, comerciale şi investiţionale cu ţările lumii;
  • promovarea potenţialului economic, ştiinţific şi cultural al ţării pe plan extern;
  • promovarea produselor moldoveneşti pe plan mondial;
  • promovarea turismului moldovenesc, prezentarea culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor ţării;
  • consolidarea imaginii Republicii Moldova ca o ţară cu potenţial de producere a bunurilor alimentare ecologice şi de calitate.