Expo 2020 Dubai
Expo 2020 Dubai
01.10.2021 - 31.03.2022
Expoziţia Mondială la Dubai (Emiratele Arabe Unite)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Atenție! Concurs de idei!
2018-12-22 09:34:30

Concurs de idei

pentru elaborarea și realizarea conceptului de prezentare a Republicii Moldova

la Expoziția Mondială 2020 din orașul Dubai.


Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” (numit prin Hotărârea Guvernului nr.134, din 7.02.2018, drept Autoritate Națională repsonsabilă de participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2020 Dubai”, care va avea loc în perioada 20 octombrie 2020 - 10 aprilie 2021 în or. Dubai, EAU),

INVITĂ toate persoanele creative să participe fie individual, fie reuniți în grupuri creative la CONCURSUL PENTRU SELECTAREA CELUI MAI INTERESANT ȘI ORIGINAL CONCEPT AL PREZENTĂRII REPUBLICII MOLDOVA LA EXPOZIȚIA MONDIALĂ „EXPO 2020 DUBAI”.

Scopul concursului

Asigurarea, prin confruntare profesională, a unei înalte calități a participării Republicii Moldova la acest for internațional, selectarea celei mai originale și relevante idei de prezentare a Republicii Moldova la Expoziția Mondială din 2020, Dubai, implicarea opiniei publice în elaborarea conceptului de participare. Concursul își propune să susțină profesionalismul, inovarea, concurența și transparența în vederea găsirii celei mai bune idei de prezentare a țării la Expo 2020.

Câștigătorul concursului va fi selectat conform principiilor: oferta va conține cele mai originale idei, va corespunde cerințelor Caietului de sarcini și, nu în ultimul rând, va fi luată în considerație componenta cost de realizare.

Oferta trebuie să conțină

 • prezentarea clară a conținutului expoziției,
 • descrierea în detaliu a exponatelor și instalațiilor din cadrul pavilionului precum și impactul acestora în prezentarea imaginii de țară,
 • utilizarea mijloacelor și aplicațiilor tehnologice moderne, cu descrierea acestora,
 • conceptele materialelor videografice prezentate,
 • elemente de atracție pentru vizitatori (în continuare elemente wow), care au menirea să capteze atenția, să provoace interes pentru vizitare, elemente care vor face vizita memorabilă,
 • propuneri de amenajare, cu delimitarea clară și descrierea fiecărei zone,
 • specificațiile materialelor utilizate - materialele folosite trebuie să fie ecologice, corespunzătoare principiului dezvoltare durabilă
 • produsele distribuite și comercializate,
 • propuneri pentru programul de activități (business (B2B, mese rotunde, forumuri, etc), cultural, turistic) din cadrul pavilionului pe parcursul expoziției,
 • propuneri pentru vestimentația personalului expoziției,
 • devizul de cheltuieli detaliat și argumentat pentru realizarea conceptului propus. Lista potențialilor furnizori.

Valoarea contractului

Valoarea contractului pentru elaborarea și realizarea conceptului de prezentare a țării la Expo 2020 Dubai este de până la 50000 lei (fără TVA) și poate reveni unui singur ofertant sau mai multor ofertanți, ale căror idei au fost considerate eligibile și corespund tematicii expoziției.

În cazul în care Comisia de concurs selectează idei din oferte diferite, mijloacele bănești vor fi distribuite de Comisia de concurs conform numărului de puncte acumulate și ponderii ideii în valoarea totală a conceptului de participare.

Câștigătorul/rii concursului va/vor fi menționați în rapoartele și articolele publicate în calitate de autor/i a conceptului de prezentare a Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2020 Dubai”.

Câștigătorul/rii concursului va/vor coordona și va/vor monitoriza realizarea acestuia pe parcursul întregii perioade de pregătire și va/vor ceda drepturile de proprietate intelectuală Organizatorului concursului.

Înscrierea la Concurs

Înscrierea la Concurs se va realiza prin depunerea cererii de participare.

Participantul la concurs nu achită taxa de participare la concurs, eliberarea Caietului de sarcini este gratuită.


Persoana de contact:

Natalia Ivanov,

Conducător proiect,

tel: 022 810 407,

Mob. 0692 100 40

email: ivanov@moldexpo.md.

Vă dorim succes!


 


 

Concurs de idei

pentru elaborarea și realizarea conceptului de prezentare a Republicii Moldova

la Expoziția Mondială 2020 din orașul Dubai.


Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” (numit prin Hotărârea Guvernului nr.134, din 7.02.2018, drept Autoritate Națională repsonsabilă de participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2020 Dubai”, care va avea loc în perioada 20 octombrie 2020 - 10 aprilie 2021 în or. Dubai, EAU),

INVITĂ toate persoanele creative să participe fie individual, fie reuniți în grupuri creative la CONCURSUL PENTRU SELECTAREA CELUI MAI INTERESANT ȘI ORIGINAL CONCEPT AL PREZENTĂRII REPUBLICII MOLDOVA LA EXPOZIȚIA MONDIALĂ „EXPO 2020 DUBAI”.

Scopul concursului

Asigurarea, prin confruntare profesională, a unei înalte calități a participării Republicii Moldova la acest for internațional, selectarea celei mai originale și relevante idei de prezentare a Republicii Moldova la Expoziția Mondială din 2020, Dubai, implicarea opiniei publice în elaborarea conceptului de participare. Concursul își propune să susțină profesionalismul, inovarea, concurența și transparența în vederea găsirii celei mai bune idei de prezentare a țării la Expo 2020.

Câștigătorul concursului va fi selectat conform principiilor: oferta va conține cele mai originale idei, va corespunde cerințelor Caietului de sarcini și, nu în ultimul rând, va fi luată în considerație componenta cost de realizare.

Oferta trebuie să conțină

 • prezentarea clară a conținutului expoziției,
 • descrierea în detaliu a exponatelor și instalațiilor din cadrul pavilionului precum și impactul acestora în prezentarea imaginii de țară,
 • utilizarea mijloacelor și aplicațiilor tehnologice moderne, cu descrierea acestora,
 • conceptele materialelor videografice prezentate,
 • elemente de atracție pentru vizitatori (în continuare elemente wow), care au menirea să capteze atenția, să provoace interes pentru vizitare, elemente care vor face vizita memorabilă,
 • propuneri de amenajare, cu delimitarea clară și descrierea fiecărei zone,
 • specificațiile materialelor utilizate - materialele folosite trebuie să fie ecologice, corespunzătoare principiului dezvoltare durabilă
 • produsele distribuite și comercializate,
 • propuneri pentru programul de activități (business (B2B, mese rotunde, forumuri, etc), cultural, turistic) din cadrul pavilionului pe parcursul expoziției,
 • propuneri pentru vestimentația personalului expoziției,
 • devizul de cheltuieli detaliat și argumentat pentru realizarea conceptului propus. Lista potențialilor furnizori.

Valoarea contractului

Valoarea contractului pentru elaborarea și realizarea conceptului de prezentare a țării la Expo 2020 Dubai este de până la 50000 lei (fără TVA) și poate reveni unui singur ofertant sau mai multor ofertanți, ale căror idei au fost considerate eligibile și corespund tematicii expoziției.

În cazul în care Comisia de concurs selectează idei din oferte diferite, mijloacele bănești vor fi distribuite de Comisia de concurs conform numărului de puncte acumulate și ponderii ideii în valoarea totală a conceptului de participare.

Câștigătorul/rii concursului va/vor fi menționați în rapoartele și articolele publicate în calitate de autor/i a conceptului de prezentare a Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2020 Dubai”.

Câștigătorul/rii concursului va/vor coordona și va/vor monitoriza realizarea acestuia pe parcursul întregii perioade de pregătire și va/vor ceda drepturile de proprietate intelectuală Organizatorului concursului.

Înscrierea la Concurs

Înscrierea la Concurs se va realiza prin depunerea cererii de participare.

Participantul la concurs nu achită taxa de participare la concurs, eliberarea Caietului de sarcini este gratuită.


Persoana de contact:

Natalia Ivanov,

Conducător proiect,

tel: 022 810 407,

Mob. 0692 100 40

email: ivanov@moldexpo.md.

Vă dorim succes!